Dragfjädrar & tallriksfjädrar för prototyptillverkning

DIGITAL CAMERAEn dragfjäder kan tillverkas i fjäderstål eller nylon, beroende på tillämpningsområde. De som är tillverkade i fjäderstål kan används inom prototyptillverkning, experiment eller vanligt underhållsarbete. För dig som tänkt köpa Ewes dragfjäder är det viktigt att ha koll på de olika variablerna som behöver anges innan tillverkning kan sättas igång (ytterdiamater, tråddiamater, kraft, fjäderkonstant m.m.). Det som skiljer dragfjädrar åt inom de flesta tillverkares standardsortiment är tråddiametern som vanligtvis uppgår till 0,5-5,0mm. En annan detalj är ändutformning som på något sätt ska koppla samman dragfjädern med 2 komponenter för att ge en fjädrande effekt däremellan. De brukar komma med ”tysk”-ögla, där både ändarna är placerade med samma vinkel mot varandra. På den ”engelska”-öglan är däremot ändarna satt i en vinkel på 90 grader mot varandra. Syftet med ändutformningen bestäms av applikationsområdet.

Efter tillverkning kan olika typer av efterbehandlingar ske. Kulbombning hör till den vanligaste och kan varieras för att få en viss ytspänning för att sedan vara enkelt för ytterligare bearbetning.

Självklart finns det många typer av fjädrar som passar för olika applikationsområden. Tallriksfjädrar från Ewes AB är (likt dragfjädrar) också tillverkade i fjäderstål, men istället för den karaktäristiska spiralformen är de formade som brickor. Belastningsvinkeln L0 och L1 avgör hur stor fjädringseffekten blir för varje enskild bricka. Om skillnaden mellan L0 och L1 ökar så sker även en ökning i fjädringsavståndet. Man kan också justera fjädringseffekten genom att stapla fler brickor ovanpå varandra. Det går att använda en tryckfjäder för längre fjädringsavstånd.

Många fjädertillverkare har både ett eget standardsortiment, men också möjligheten att skapa fjädrar med tekniska specifikationer från kunder. Du kan även hitta program för att mata in data direkt som sedan kan skrivas ut till en CAD-fil som tillverkningsunderlag. Det är dock lämpligt att diskutera hur fjädern ska användas i applikationen för att hitta en optimal konfiguration.