Värmepumpar
-->

En värmepump är en stor och viktig investering. Några av de krav man ställer på en värmepump är att den skall vara driftsäker och fungera i många år. Tillverkaren bör dessutom finnas kvar om 10 år ifall det skulle behövas reservdelar eller service. Vi har här valt att presentera en värmepumpar ur Nibes sortiment. De tillhör, enl. vår uppfattning, ett av de absolut bästa valen man kan göra idag. Deras produkter, vare sig det gäller värmepannor, varmvattenberedare eller värmepumpar är kända inom branschen för att hålla en väldigt hög och jämn kvalitet. Dessutom är servicenivån väldigt hög. Som installatör känner man sig trygg med Nibe " bakom ryggen". Något konsumentverket tyvärr inte mäter i sina  tester. Där kan Ni också beställa broschyrer och hitta telefonnummer till deras kundtjänst.
Vi säljer hela deras sortiment av värmepumpar inkl. deras nya 1130 och 1230  med en värmefaktor på upp till 5,03 vid 0/35 grader C. Den kan alltså ge 5 gånger insatsen tillbaka.

  -->
Det finns, ganska avancerade, dataprogram för exakt beräkning av storleken på värmepumpen man skall ha.
Ett annat, enklare, sätt som man som lekman kan använda sig av är att utgå från den uppvärmda ytan.
Den metoden är kanske inte den mest exakta men stämmer ofta förvånansvärt bra.
Kan t.ex användas för att göra en grov kostnadskalkyl innan ni bestämmer er för att gå vidare.
Eller för att " kolla upp" en kalkyl ni fått.

Uppvärmd yta x 50 W/kvm = Beräknad maxeffekt.
Storleken på värmepumpen: 60-70% av maxeffekten.

Exempel: 185 kvm uppvärmd yta x 50W/kvm = 9.250W = 9.25 kW
Storlek på värmepumpen:  ca. 65% av 9,25 kW = 6,013 kW = 6 kW

Vid Bergvärme ( borrhål ) får man ut ca. 40 W per meter aktivt borrhål.

6.000W dividerat med 40 W/m = 150 meter aktivt borrhål.
Men eftersom man får ca. 1/3 av kompressorn blir det faktiska djupet 2/3 av 150m.
2/3 av 150 m = 100 m aktivt borrhål.

Väljer ni att istället gräva ner slangarna i mark kan ni räkna med ca. 20 W/m slang.
Det värdet kan variera beroende på mark och gäller matjord eller lera.

Vid förläggning i sjö på 2 meters djup och stillastående vatten kan ni räkna med ca. 30 W/meter slang.

OBS! Eftersom man vill spara energi genom att installera en värmepump bör man inte välja för stor pump.
En större pump har en större kompressor som drar mer energi. Därför är det viktigt att välja rätt storlek.

Pris NIBE Fighter 1215 
4 kW: 35.400 kr
5 kW: 40.000 kr
7 kW: 42.600 kr 

8.5 kW: 44.900 kr
10 kW 49.000 kr
 
 
 

 


värmepump

Nibe Figther 1215 
Komplett värmepump med inbyggd varmvattenberedare och elpanna.
För berg, mark eller sjövärme.
 


NIBE Fighter 2010
Uteluftsvärmepump med två effektsteg, speciellt framtagen för nodiskt klimat.
Den utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i mark/sjö behövs.
Fighter 2010 har en automatisk 2-stegs kapacitetsreglering av fläkt och kompressor vilket möjliggör en mycket hög energitäckningsgrad och därmed hög besparing.
Den är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem och kan användas tillsammans med de flesta elpannor, oljepannor eller motsvarande.
Avancerad styrning för optimal kontroll av värmepumpen finns inbyggd.
På signal från annan reglering eller termostat startar Fighter 2010.
Nibe har tagit fram en speciellt anpassad inomhusmodul/elpanna, VVM 240. Tillsammans utgör de en komplett värmeanläggning. 
Den samt inkopplingsskiss kan ni se på vår sida med elpannor.
Pris Figter 2010
6 kW: 37.500 kr
8 kW: 39.900 kr

Pris Figther 2020
8 kW: 41.500 kr
10 kW: 43.000 kr
14 kW: 44.800 kr

uteluftsvärmepump
NIBE Fighter 100P
Komplett frånluftsvärmepump som ger varmvatten, ventilation och återvinning.
Energin återvinns ur ventilationsluften med hjälp av värmepumpen.
Enheten ventilerar huset och ger tappvarmvatten.
Vid större förbrukning av varmvatten t.ex. stort bubbelbadkar bör den kompletteras med en elberedare.
Höjd 1930 mm. Bredd 600 mm. Djup 615 mm.
Pris: 16.400 kr
frånluftsvärmepump
NIBE Fighter 200 P.
Komplett värmepump som ger varmvatten, återvinning och värme till del av värmesystemet t.ex. ett mindre radiator/golvvärmesystem eller tilluftsaggregat.
Höjd 2095 mm. Djup 615 mm. Bredd 600 mm.
Total volym 240 liter
Matarspänning 230 V. 1-fas + N
Effekt elpatron 1,5 kW
Pris: 23.600 kr
värmepump
NIBE Fighter 360P
Komplett frånluftsvärmepump som ger värme, varmvatten, ventilation och återvinning.
Den är avsedd för både nyinstallation och utbyte i villor med lågtemperatur dimensionerad radiatorkrets eller golvvärme.
Höjd 2095 mm. Bredd 600 mm. Djup 615 mm. Vikt 205 kg.
Dubbelmantlad med 70 liter i dubbelmantel och 170 liter i varmvattenberedaren.
Effekt elpatron 13,5 kW. Omställningsbar.
Pris: 35.500 kr

NIBE Fighter 310P. Pris: 32.000 kr.

värmepump
NIBE Fighter 410P
Frånluftsvärmepump med förvärmd tilluft som ger värme, varmvatten, ventilation och värmd tilluft.
En frånluftsvärmepump med inbyggt tilluftsbatteri och fläktar.
Den är avsedd för både nyinstallation och utbyte i villor med lågtemperatur dimensionerad radiatorkrets eller golvvärme.
Höjd 2095 mm. Bredd 600 mm. Djup 615 mm. Vikt 200 kg.
Total volym 240 liter.
Effekt elpatron 9 kW. Omkopplingsbar
Pris: 36.600 kr
värmepump
NIBE Fighter 1115
Markvärmepump för uppvärmning av villor, mindre fastigheter, flerfamiljshus och industrifastigheter.
Kan använda mark, berg eller sjö som värmekälla.
Fighter 1115 har en hög verkningsgrad. En värmefaktor (COP) på upp till 4,8 vid 0 grader Celsius ingående köldbärartemperatur och 35 grader utgående värmebärartemperatur (exkl. pumpar).
Kan kopplas in på många olika sätt. T.ex med ack. tank och befintlig olje eller vedpanna.
Beställ broschyr från NIBE för att studera möjligheterna.
Finns i sju olika effektutföranden mellan 4-15 kW.
Pris
4 kW: 27.000 Kr
5 kW: 31.200 kr
7 kW: 33.800 kr
8,5 kW: 35.200 kr
10 kW. 38.700 kr
13 kW: 41.600 kr
15 kW: 46.000 kr
 
 

Värmepump
NIBE Frånluftsmodul FLM 30 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med energikollektor (slang) i mark eller berg.
FLM 30 är avsedd att dockas mot markvärmepump typ Fighter 1110/1115/1210/1215.
Den inbyggda fläkten suger luft från husets våtutrymmen till återvinningsenheten. Här överförs energin till värmepumpens köldbärare som på detta sätt ökar i temperatur och höjer värmepumpens värmefaktor.
Även när kompressorn ej är i drift lagras energin i berg/mark och frånluftsenergin tillvaratages på detta sätt maximalt.
Pris: 9.800 kronor
 
 

frånluftsmodul
NIBE  Fighter 1130

Nibes nya markvärmepump, utan varmvattenberedare, för uppvärmning av villor och mindre fastigheter,. Med en värmefaktor på upp till 5,03 vid 0/35 grader C. Den kan alltså ge 5 gånger insatsen tillbaka.

Framledningstemperaturen, på upp till 70 grader, gör att ännu fler hus kan dra nytta av den. Max returledningstemperatur är 58 °C. 

Kan kopplas in på många olika sätt. T.ex. med ack. tank och befintlig olje eller vedpanna.
 Beställ broschyr från NIBE för att studera möjligheterna.
 
 
  Finns i storlekarna 6, 8 och 10 kW.
  Inbyggd kassett för enkel montering av nedkopplingsbar 9 kW elpatron (tillbehör).
  Inbyggt mjukstartsrelä.
  Inbyggd effektvakt som gör att högre nätavgift kan undvikas.
  Utrustad med en reglerdator för optimal och säker drift. Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på LCD-display.
  Kan ge kyla varma sommardagar med hjälp av fläktkonvektor.
  Förberedd för poolstyrning.
  Förberedd för extra shuntgrupp.

  Uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Enkelt demonterbara plåtar för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

  Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare.

Pris 6 kW: 36.500 kr

Pris 8 kW:39.600 kr

Pris 10 kW: 41.900 kr
 
 

NIBE  Fighter 1230

Nibes nya markvärmepump, med varmvattenberedare, för uppvärmning av villor och mindre fastigheter,. Med en värmefaktor på upp till 5,03 vid 0/35 grader C. Den kan alltså ge 5 gånger insatsen tillbaka.

Framledningstemperaturen, på upp till 70 grader, gör att ännu fler hus kan dra nytta av den. Max returledningstemperatur är 58 °C. 

 Beställ broschyr från NIBE för att studera möjligheterna.
 
  Finns i storlekarna 6, 8 och 10 kW.
  Inbyggd 3-stegs elkassett på 9 kW kopplas automatiskt in vid behov.
  Inbyggt mjukstartsrelä.
  Inbyggd effektvakt som gör att högre nätavgift kan undvikas.
  Utrustad med en reglerdator för optimal och säker drift. Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på LCD-display.
  Kan ge kyla varma sommardagar med hjälp av fläktkonvektor.
  Förberedd för poolstyrning.
  Förberedd för extra shuntgrupp.

  Uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Enkelt demonterbara plåtar för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

  Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare.

Pris 6 kW: 46.200 kr

Pris 8 kW: 49.000 kr

Pris 10 kW: 51.900 kr

                                 Nyhet

NIBE FIGHTER 1250

Första heltäckande bergvärmepumpen med marknadens bästa årsvärmefaktor!

NIBE NIBE FIGHTER 1250 ingår i en ny generation värmepumpar för uppvärmning av villor och radhus till lågtempererat (vattenburet) distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. Som värmekällor kan bl a ytjord, berg eller sjö användas.

Tack vare den varvtalsstyrda kompressorn och intelligenta styrningen anpassar sig värmepumpen till det effektbehov huset har för tillfället. När det krävs mer värme eller varmvatten ökar den effekten, när det krävs mindre går den ner på lågvarv.

Den höga effekten gör att ev. tillbyggnad i en framtid oftast ryms inom värmepumpens kapacitet.

Har en  varmvattenberedare på 160 liter.

Sexårig trygghetsförsäkring ingår.
 
  Anpassar effekten mellan 4 och 16 kW beroende på husets aktuella behov.
  Inbyggd elkassett på 8 kW kopplas automatiskt in som reservdrift om något oförutsett skulle inträffa. 
  Utrustad med reglerdator för optimal och säker drift. Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på LCD-display. 
  Inbyggd klocka för schemaläggning av extra varmvatten och temperatursänkning/höjning av framledningstemperaturen. 
  Förberedd för anslutning till extra varmvattenberedare, ventilationsåtervinning, pooluppvärmning etc. 
  Kan ge kyla varma sommardagar med hjälp av fläktkonvektor. 
  Förberedd för styrning av två värmesystem med olika temperaturer t ex radiatorer resp golvvärme.

PRIS: 76.500 kronor

 
Startsida: www.vvs-butiken.nu

-->